Štart do letnej sezóny 2024

Stredoslovenský tenisový zväz organizoval v uplynulom období viacero aktivít, pomocou ktorých chcce podporiť spoluprácu trénerov v regióne, rozvíjať medziľudské vzťahy medzi hráčmi, či podieľať sa na metodickej príprave rozhodcov a kapitánov.

JARNÉ SÚSTREDENIA

V dňoch 21. – 23. 04. 2024 bolo realizované jarné sústredenie mládeže SsTz pre 23 hráčov (ročník 2010-13) v areáli ŠK Pepas Slovenská Ľupča. Sústredenie viedol člen Trénerskej rady SsTZ Matej Stanko. Počas sústredenia deti pracovali nie len na dvorci, ale aj mimo neho, za tri dni deti získali kvalitnú hernú prax pred nadchádzajúcou antukovou sezónou, pracovali rovnako aj na mentálnej a kondičnej zložke. Od prvého dňa sa sústredenie nieslo vo veľmi dobrej a priateľskej atmosfére.

broken image

Od 19. do 20. apríla sa v Prievidzi konalo sústredenie detí do 10 rokov. Zúčastnilo sa ho 18 hráčov z regiónu. Sústredenie viedol Karol Korberling s trénermi klubu TK Baník Prievidza. Sústredenie poznamenalo chladnejšie počasie, ktoré deti neodradilo od možnosti hrať veľa zápasov, či pracovať na zlepšovaní kondície.

broken image

ŠKOLENIA A WORSHOPY

Stredoslovenský tenisový zväz pravidelne organizuje školenia pre kapitánov a rozhodcov, či rôzne workshopy.

V dňoch 15. - 16. 03. 2024 SsTZ organizoval školenie rozhodcov prvého kvalifikačného stupňa (licencia C), celkovo bolo vyškolených 16 nových rozhodcov, ktorí získali oprávnenie pôsobiť na turnajoch STZ. Školenie bolo zamerané na prácu so systémom eTenis, výklad pravidiel a predpisov, aplikačnú prax, riadenie súťaží jednotlivcov a družstiev, účastníci mali možnosť nahliadnuť aj do sveta psychlógie.

Dňa 10. 04. 2024 sa konal v Lieskovci worshop projektu "Tenis do škôlok". Bezplatného worshopu sa zúčastnilo 7 zástupcov klubov, ktorí získali certifikát o absolvovaní workshopu, ako aj balíček pomôcok pre prácu s deťmi v materských školách.

Pred letnou sezónou 2024 organizoval Stredoslovenský tenisový zväz dve jednodňové školenia kapitánov (Žilina 16. 03. 2024, Banská Bystrica 17. 04. 2024), počas ktorých účastníci získali základné poznatky z oblasti pravidiel tenisu, predpisov upravujúcich súťaž družstiev a vspracovania dokumentácie zo súťaže družstiev. Celkovo bolo vyškolených 45 nových kapitánov.

 

broken image

Stredoslovenský tenisový zväz ďakuje všetkým zúčastnením a veríme, že podobné aktivity budú realizované aj v budúcnosti !