• Výkonný výbor SsTZ

  2022 - 2026

  doc. Ing. Michal Varmus, PhD.

  Predseda SsTZ a Viceprezident STZ

  Predseda Odvolacej komisie STZ

  Člen Legislatívnej komisie STZ

  Ing. Jana Tužinská

  Členka Výkonného výboru STZ

  Predsedkyňa Komisie STZ pre ŠTK a súťaže

  Členka Komisie STZ pre rozvoj tenisu

  Mgr. Matej Stanko

  Člen Výkonného výboru STZ

  Člen Komisie STZ pre média a PR

  Ing. Anton Blaško

  Podpredseda Rady STZ

  Predseda Trénerskej rady SsTZ

  Člen Trénerskej rady STZ

  Člen Rozpočtovej komisie STZ

  Ing. Karol Koberling

  Člen Rady STZ

  Dagmar Regendová

  Sekretárka SsTZ

 • Kontrolór SsTZ

  2023 - 2027

  Ing. Andrej Jakal

   

 • Trénerská rada SsTZ

  2022 - 2026

  Ing. Anton Blaško

  Predseda

  Edmund Pavlík

   

  Michal Ďurovec

   

  Dávid Tužinský

   

  Zuzana de Widt

   

 • Disciplinárna komisia SsTZ

  2023 - 2026

  Mgr. Matej Stanko

  Predseda

  Ing. Tomáš Longauer

   

 • Orgán na riešenie sporov SsTZ

  2023 - 2026

  Ing. Jana Tužinská

  Predsedkyňa

  Zuzana Perháčová