• ŠKOLENIA A WORKSHOPY

  Stredoslovenský tenisový zväz pravidelne organizuje školenia kapitánov a rozhodcov, či workshopy

  2024

  Školenia kapitánov

  Pred letnou sezónou 2024 organizoval Stredoslovenský tenisový zväz dve jednodňové školenia kapitánov (Žilina 16. 03. 2024, Banská Bystrica 17. 04. 2024), počas ktorých účastníci získali základné poznatky z oblasti pravidiel tenisu, predpisov upravujúcich súťaž družstiev a vspracovania dokumentácie zo súťaže družstiev. Celkovo bolo vyškolených 45 nových kapitánov.

  Workshop – Tenis do škôlok

  Dňa 10. 04. 2024 sa konal v Lieskovci worshop projektu "Tenis do škôlok" pod vedením Jany Tužinskej. Bezplatného worshopu sa zúčastnilo 7 zástupcov klubov, ktorí získali certifikát o absolvovaní workshopu, ako aj balíček pomôcok pre prácu s deťmi v materských školách.

  Školenie rozhodcov prvého kvalifikačného stupňa

  V dňoch 15. - 16. 03. 2024 SsTZ organizoval školenie rozhodcov prvého kvalifikačného stupňa (licencia C) v Žiline. Celkovo bolo vyškolených 16 nových rozhodcov, ktorí získali oprávnenie pôsobiť na turnajoch STZ. Školenie bolo zamerané na prácu so systémom eTenis, výklad pravidiel a predpisov, aplikačnú prax, riadenie súťaží jednotlivcov a družstiev, účastníci mali možnosť nahliadnuť aj do sveta psychlógie.

  2023

  Školenia trénerov

  V dňoch 13. - 15. 10. 2023 SsTZ organizoval školenie trénerov prvého kvalifikačného stupňa (špecializácia tenis) v Lieskovci. Celkovo bolo vyškolených 15 nových trénerov. Školenie bolo zamerané praktickú časť tréningového procesu.

   

  Školenia kapitánov

  18.4. 2023 SsTZ organizoval školenie kapitánov v Banskej Bystrici. Celkovo bolo vyškolených 27 nových kapitánov.